Konference ExFoS

Konference ExFoS (Expert Forensic Science) je mezinárodní vědeckou konferencí zaměřenou na znaleckou, expertní činnost, inženýrství rizik a bezpečnost v technických a ekonomických oblastech. Již od roku 1992 je pořádána Ústavem soudního inženýrství VUT v Brně, později ve spolupráci s Asociací znalců a odhadců České republiky (AZO) a Evropskou společností pro výzkum a analýzu nehod – Národní skupinou ČR (EVU).

Návrh řešení

Konference ExFoS, pod záštitou Vysokého učení technického v Brně, požadovala vytvoření nové webové identity a modul pro správu konference. Po provedení analýz požadavků, cílové skupiny a dostupných grafických materiálu, náš grafik vytvořil nezaměnitelný design webu, který aktuálně konferenci prezentuje. Podle navržené grafiky jsme následně web nakódovali a uvedli do provozu. Pokračovali jsme vývojem modulu pro správu konference. Zde jsme museli nahlédnout do celé struktury konference, abychom mohli vytvořit nástroj, pomocí kterého bude správa efektivní a bezproblémová.

Zpracování webu

Pod provedení analýzy a grafických návrhu jsme přistoupili k nakódování webu a jeho nasazení na CMS. V rámci implementace jsme prováděli testy, které nám pomáhaly odhalit nedostatky a drobné chyby. Testování je nezbytná součást, která hodně ovlivňuje chod webu.

Jeden z hlavních bodů tohoto projektu bylo precizní zpracování grafického návrhu pro všechny typy zařízení.

V rámci realizace grafické stránky webu a jeho nasazení na CMS jsme využili mnoho technologií. Jedná se o programovací jazky PHP, JavaScript, jQuerry, Ajax, HTML5, CSS, Bootsrap atd. Na webové stránky jsme také implementovali nástroje pro provádění analýz návštěvnosti z mnoho hledisek. K analýze využíváme jak interní nástroj CMS, tak pokročilé metriky v rámci Google Analytics.

Vývoj modulu

Závěrečným úkolem byl vývoj nového modulu, který v rámci CMS bude sloužit ke správě konference. Jedná se o úkony jako registrace účastníků, rozdělení do skupin, umožnit nahrát příspěvky od přenášejících, rozesílat automatizované emaily s generováním faktur a mnoho dalšího.

Pro tento modul jsme využili zejména technologie PHP, JavaScript, Ajax, MySQL.

Zaujal vás tento web? Mrkněte na něj!

Pojďme vytvořit

další velkou věc

Společně.

 

 
 

 

Vaše jméno (vyžadováno)

Váš email (vyžadováno)

Předmět

Vaše zpráva


Použitím tohoto formuláře souhlasíte s ukládáním a manipulací s těmito údaji prostřednictvím této webové stránky.